Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach mieści się przy ul. Kościuszki 24

Mieści się w nim biuro, sala plastyczna, taneczna, muzyczna, wykładowa, wystawowa oraz sala widowiskowa ze sceną mieszcząca 198 osób. Ponadto na parterze znajduje się Klub „Na skrzyżowaniu”, w którym odbywają się liczne imprezy oraz spotkania.

W głubczyckim MOK-u odbywają się różnego rodzaju koncerty, przeglądy, festiwale, spotkania autorskie, wystawy oraz wiele innych imprez. W 2015r. rozpoczął współpracę z Opolskim Kinem Objazdowym, które w kinie „Centrum” wyświetla najnowsze produkcje filmowe.

Miejski Ośrodek Kultury jest organizatorem imprez cyklicznych, między innymi:

Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych „Do szopy Hej, Pasterze”

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Eliminacje Rejonowe

Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych – Estrada Eliminacyjna

Festiwal Kultury Powiatowej (co cztery lata)

Głubczyckie Dni Kultury

Plenerowa Scena Głubczyckich Dni Kultury

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Międzynarodowy Festiwal Młodych Pianistów wraz z PSM w Głubczycach (co dwa lata)

Dni Miasta, Dożynki wraz z Urzędem Miasta i Gminy w Głubczycach

Miejski Ośrodek Kultury dzięki środkom zewnętrznym pozyskiwanym z UE, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Stoart i innych ma mozliwość realizowania projektów we współpracy z partnerami czeskimi. Dzięki tym dofinansowaniom zrealizowano wiele wspaniałych wydarzeń kulturalnych m. in:

Kilkuletni cykl festiwalu „Silesia Dance”

Kilkunastoletni cykl wydarzeń plenerowych „Festyn Górnośląski”

Cykl wydarzeń kulturalnych w programie „Śląsk bez granic”

Cykl warsztatów plastyczno-fotograficznych i teatralno-muzycznych „Głubczycko-Krnovskie Dni Kultury”

„Promocja Czesko-Polskiej lieteratury w tradycji regionu – Regiolitera”

Temomodernizacja obiektu,  utworzenie Punktu Informacji Turystycznej, cykl imprez towarzyszących w ramach programu „Czesko-Polska baza kulturalno-turystyczna Głubczyce-Krnov”

Utworzenie sekcji zainteresowań „Polsko-Czeska TV dziecięca” 

i wiele, wiele innych………..

Zbigniew Ziółko

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury

mok_logo

Renata Stec

Starszy referent ds. administracyjno-finansowych
mok_logo

Józef Kaniowski

Instruktor muzyczny
mok_logo

Ewa Maleńczyk

Instruktor wokalny
39262748_2611914268826618_7337289732100980736_n

Małgorzata Stec

Instruktor TV dziecięcej, realizacja projektów
mok_logo

Piotr Kruszyński

Instruktor modelarstwa lotniczego
mok_logo

Waldemar Lankauf

Instruktor teatralny
mok_logo

Elżbieta Zenfler

Plastyk, dekorator
mok_logo

Piotr Kałek

Akustyk, obsługa imprez
mok_logo

Dawid Konopacki

Pracownik techniczny, obsługa imprez
bip_glubczyce

Roczne sprawozdania finansowe jednostki za 2018 rok.

(bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa)
Skip to content