Pomniki przyrody

  • wielorzędowa (2, 3, miejscami 4 rzędowa) aleja lip drobnolistnych (Tilia cordata) – 334 drzewa, długości około 800 m przy drodze z Klisina do Pomorzowic. Najgrubsze drzewo – 540 cm w pierśnicy;
  • dwa miłorzęby dwuklapowe (Ginkgo biloba) rosnące w Pomorzowicach na terenie zabudowań gospodarstwa. Wiek: około 150 lat;
  • dąb błotny (Quercus palustris) rosnący na polu uprawnym w pobliżu nasypu kolejowego pomiędzy Pomorzowicami a Racławicami Śląskimi Wiek około 200 lat;
  • wielorzędowa (dwu lub trzyrzędowa) aleja lip drobnolistnych (Tilia cordata), 1 403 drzewa, długości około 5.500 m przy drodze z Tarnkowej do Głubczyc. Najgrubsze drzewo – 440 cm w pierśnicy.
Skip to content